W ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Wód Polskich „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie zorganizował dla szkół podstawowych konkurs plastyczny „Jak oszczędzać wodę”.

Wpłynęło do nas 290 prac z ponad 80 szkół!!!  Wszystkie prace  były ciekawe, barwne, wykonane różnymi technikami, wielu uczniów wykazało ogromną wyobraźnię i pomysłowość.

Komisja konkursowa oceniała prace w dwóch kategoriach:

- w kategorii wiekowej klas I-III

- w kategorii wiekowej klas IV – VIII

Podczas oceny prac Komisja brała pod uwagę:

  1. Zgodność z tematem i celami konkursu,
  2. Atrakcyjność i przejrzystość prezentowanej formy,
  3. Twórcze i nowatorskie podejście do zagadnienia

Decyzją Komisji, po wnikliwym dokonaniu analizy i oceny prac konkursowych zgodnie z przyjętymi kryteriami,  przyznano:

W kategorii wiekowej klas I-III:

 I miejsce – Jan Wybraniec, klasa 1a, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach

II miejsce –  Tymon Wolski, klasa 1, Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie

III miejsce – Anastazja Zwolan, klasa 2b, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich  w Zamościu

 

W kategorii wiekowej klas IV – VIII:

I miejsce – Oliwia Kozuń, klasa VII, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Krasnymstawie

II miejsce – Sebastian Milanowski, klasa IV, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zakrzewie

III miejsce – Jadwiga Warowna, klasa VII b, Szkoła Podstawowa w Kłoczewie

 

 

Komisja Konkursowa zdecydowała też o przyznaniu wyróżnień następującym uczniom:

- Monika Mrysz, klasa III a, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach

- Sandra Jarzyna, klasa IV, Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach

- Wiktor Dudyk, klasa IV, Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej

5

 

Dziękujemy  wszystkim uczestnikom za ogromne zaangażowanie i  nadesłane prace!!!