Kąpieliska na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w roku 2022

W tegorocznym sezonie kąpielowym do dyspozycji mieszkańców i turystów na terenie działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie dostępnych będzie 30 kąpielisk, które uzyskały pozytywną opinię RZGW w Lublinie względem przedłożonych projektów uchwał rad gmin w sprawie wykazu kąpielisk. Uchwały te, w drodze aktu prawa miejscowego, zostały opublikowanego we właściwych dziennikach urzędowych województw.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą Prawo wodne kąpieliskiem wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę kąpiących się, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli.

Poniżej przedstawiamy listę kąpielisk, które uzyskały pozytywną opinię Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie względem przedłożonych projektów uchwał rad gmin w sprawie wykazu kąpielisk.

Lp.

Organizator

Lokalizacja

Termin otwarcia

1.

Łosicki Dom Kultury

Zalew Łosicki w Łosicach przy ul. Piłsudskiego

25.06. - 31.08.2022 r.

2.

Burmistrz Miasta Wegrów

Kąpielisko Miejskie-Zalew nad Liwcem k/Węgrowa w Krypach, gm. Liw

25.06. - 31.08.2022 r.

3.

Wójt Gminy Zbuczyn

Kąpielisko na zbiorniku wodnym "Rówce", wieś Rówce, gm. Zbuczyn

01.07. - 31.08.2022 r.

4.

Prezydent Miasta Siedlce

Kąpielisko Miejskie nad Zalewem "Muchawka" ul. Plażowa, Siedlce

25.06. - 31.08.2022 r.

5.

MOSiR w Siemiatyczach

Kąpielisko Miejskie w Siemiatyczach przy ul. Sportowej

25.06. - 31.08.2022 r.

6.

Burmistrz Rejowca

Zbiornik wodny "Biały Rów" Rejowiec

01.07. - 31.08.2022 r.

7.

Gmina Żmudź

Kąpielisko "Dębowy Las" zbiornik wodny w m. Wołkowiany, gm. Żmudź

25.06. - 31.08.2022 r.

8.

Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach

Zbiornik Wodny "Maczuły" Horodysko, gm. Leśniowice

15.06. - 31.08.2022 r.

9.

OSIR w Zamościu

Kąpielisko na Zalewie Miejskim w Zamościu przy ul. Altanowej

25.06. - 31.08.2022 r.

10.

Gmina Włodawa

Kąpielisko nr 1 wewnątrz pomostu cumowniczego płn. - wsch. brzeg jeziora Białe,

Okuninka

25.06. - 31.08.2022 r.

11.

Gmina Włodawa

Kąpielisko nr 2  wschodni brzeg jeziora Białe, na wys. Dz. ewid. 459, 461, 462 Okuninka

25.06. - 31.08.2022 r.

12.

Gmina Włodawa

Kąpielisko nr 2  wschodni brzeg jeziora Białe, na wys. Dz. ewid. 464, 465, 466 Okuninka

25.06. - 31.08.2022 r.

13.

ASTUR Sp.z o.o.

Kąpielisko ASTUR zachodni brzeg jeziora Białe, na wys.

Ośrodka wczasowego ASTUR Okuninka

01.07. - 31.08.2022 r.

14.

Urząd Miejski w Siedliszczu

Kapielisko "Majdan Zahorodyński" w m. Majdan Zahorodyński, gm. Siedliszce

25.06. - 04.09.2022 r.

15.

OSiR w Łukowie

Zalew "Zimna Woda" w Łukowie, przy ul. Wypoczynkowej

25.06. - 31.08.2022 r.

16.

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu

Staw nr 4 w kompleksie stawów "Echo" na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

w Zwierzyńcu

25.06. - 28.08.2022 r.

17.

Klub Sprtowy Sokół

Kąpielisko na zbiorniku wodnym "Rudka" w Zwierzyńcu

25.06. - 28.08.2022 r.

18.

Gmina Kamień

"Natalin" na zbiorniku wodnym Natalin , m. Natalin, gm. Kamień

25.06. - 21.08.2022 r.

19.

GOSiR w Woli Uhruskiej

Kąpielisko "Pompka" m. Bytyń , gm. Wola Uhruska

01.07. - 31.08.2022 r.

20.

GOSiR w Firleju

Kąpielisko GOSiR nad jez. Firlej przy ul. Choiny 1

01.07. - 31.08.2022 r.

21.

Ośrodek Wypoczynkowy "Marta"

Kąpielisko przy Ośrodku Wypoczynkowym "Marta" nad jez. Firlej przy ul. Wczasowej 3

01.07. - 31.08.2022 r.

22.

Gmina Dorohusk

Kąpielisko nad zalewem "Husynne", m. Husynne, gm. Dorohusk

01.07. - 31.08.2022 r.

23.

Gmina Urszulin

Kąpielisko "Rotcze", jez. Rotcze, m. Grabniak, gm. Urszulin

01.07. - 31.08.2022 r.

24.

Gmina Urszulin

Kąpielisko "Sumin", jez. Sumin, m. Grabniak, gm. Urszulin

01.07. - 31.08.2022 r.

25.

MOSiR Międzyrzec Podlaski

"Międzyrzeckie Jeziorka" przy ul. Zahajkowskiej, Międzyrzec Podlaski

18.06. - 28.08.2022 r.

26.

Gmina Nielisz

Kąpielisko "Moczydło" nad Zalewem w Nieliszu, Dz. nr ewid. 2563

25.06. - 28.08.2022 r.

27.

Gmina Drohiczyn

Kapielisko "Topolina" rz. Bug, ul. Szmitta w Drohiczynie

01.07. - 31.08.2022 r.

28.

Gmina Adamów

Kąpielisko na zbiorniku wodnym  "Jacnia" m. Jacnia, gm. Adamów

01.07. - 31.08.2022 r.

29.

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu

Kąpielisko   "Wyspa" na zbiorniku wodnym na rzece  Nurzec, ul. Mostowa, Ciechanowiec

01.07. - 31.08.2022 r.

30.

Urząd Miejski w Krasnobrodzie

Kąpielisko  na zbiorniku wodnym Zalew w Krasnobrodzie

25.06. - 28.08.2022 r.

 

DJI 0044

Fot. Kąpielisko w Drohiczynie.