1. Zezwolenie na amatorski połów ryb upoważnia do wędkowania w wodach obwodów rybackich, udostępnionych przez dyrektora RZGW w Lublinie do amatorskiego połowu ryb. Załącznik: Lista obwodów rybackich udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Lublinie
  2. Prawo do amatorskiego połowu ryb w danym roku kalendarzowym nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Lublinie, kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokument uprawniający do posiadania ulgi.
  3. Do ulgi w opłacie uprawniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia. Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i wiek (legitymacja szkolna).
  4. Prawo do okresowego amatorskiego połowu ryb (1, 3 lub 14-dniowego) nabywają osoby, które posiadają przy sobie wypełnione zezwolenie na amatorski połów ryb pobrane ze strony lublin.wody.gov.pl, potwierdzenie dokonania opłaty oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).
  5. Ceny zezwoleń za wędkowanie:

Rodzaj zezwolenia

ZWYKŁE

ULGOWE

Z BRZEGU

Z JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ

Z BRZEGU

Z JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ

OKRESOWE

1 dzień

25 zł

30 zł

-

-

3 dni

50 zł

60 zł

-

-

14 dni

100 zł

140 zł

-

-

ROCZNE

200 zł

250 zł

110 zł

160 zł

 

  1. Opłatę za zezwolenie roczne na amatorski połów ryb w obwodach rybackich zgodnych z LISTĄ OBWODÓW należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z danymi osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: Imię i Nazwisko, adres korespondencyjny, numer karty wędkarskiej należy przesłać drogą elektroniczną na dedykowany adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody Polskie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin, telefon kontaktowy +48 (81) 531 03 23. Zezwolenie roczne na dany rok kalendarzowy (tj. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia) jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską.
  1. Opłatę za zezwolenie okresowe (1, 3, 14 dniowe) w obwodach rybackich zgodnych z LISTĄ OBWODÓW należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Następnie ze strony www.lublin.wody.gov.pl. w zakładce ŁOWISKA RZGW należy pobrać zezwolenie okresowe i je wypełnić. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.
  2. Opłaty należy wnosić na konto:

31 1130 1017 0020 1510 6720 0174

PGW WP RZGW w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin

z podaniem tytułu przelewu: ROCZNY/1/3/14-DNIOWY POŁÓW RYB Z ŁODZI/BRZEGU

(z ewentualnym dopiskiem „ULGOWY”, jeżeli dotyczy osoby uprawnionej do skorzystania z ulgi w opłacie) oraz dane osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES KORESPONDENCYJNY, NR KARTY WĘDKARSKIEJ.

  1. Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia okresowego oraz druku przelewu: brak imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru karty wędkarskiej, tytułu i rodzaju opłaty oraz okresu połowu powoduje nieważność tych dokumentów.

UWAGA! - Jeśli osobą wędkującą nie jest właściciel rachunku bankowego, należy w tytule przelewu podać obowiązkowo imię i nazwisko wędkującego oraz jego adres korespondencyjny.

  1. Zezwolenia, do których potwierdzenie dokonania wpłaty przesłano drogą elektroniczną lub drogą pocztową będą odsyłane na wskazany przez wpłacającego adres e-mail lub przesyłką pocztową na podany przez wpłacającego adres korespondencyjny.
  2. Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty).
Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Wzór zezwolenia OKRESOWEGO.pdf)Wzór zezwolenia OKRESOWEGO.pdf 257 kB2023-08-10 07:512023-08-10 07:51
Pobierz plik (Rejestr połowu ryb.pdf)Rejestr połowu ryb.pdf 174 kB2023-07-05 16:212023-07-05 16:21
Pobierz plik (Zasady sprzedaży zezwoleń (pełna treść).pdf)Zasady sprzedaży zezwoleń (pełna treść).pdf 151 kB2023-07-05 16:212023-07-05 16:21