Informacja z wykonanych i przewidzianych do realizacji opracowań w latach 2018 – 2019

Wydział Koordynacji Inwestycji w roku 2018 zrealizował:

 1. Dokumentację projektową p.n. „Zabezpieczenie erodowanego brzegu rzeki Bug Graniczny w km 255+000 – 256+500 m. Pratulin, gm. Rokitno, pow. Bialski, woj. Lubelskie”.
  Opracowanie obejmuje stabilizację odcinka lewej skarpy rzeki Bug za pomocą opaski brzegowej konstrukcji materacowo – kamiennej na długości ok. 1,500 km,
 2. Wstępną koncepcję dla zadania pn. „Rewitalizacja Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie”.
  Koncepcja obejmuje:
 • metody rewitalizacji zbiornika z przedstawieniem kilku wariantów wraz z uzasadnieniem rozwiązań technicznych oraz poprawy stanu ekologicznego Zalewu Zemborzyckiego,
 • wpływ rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego na koryto rz. Bystrzycy poniżej Zalewu Zemborzyckiego

Wydział Koordynacji Inwestycji w roku 2019 planuje do wykonania n/w opracowania:

 1. Koncepcję programowo – przestrzenną dla zadania pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego”
  Celem i zakresem opracowania jest wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej dla zadania wraz z przedstawieniem rozwiązań wariantowych przebudowy czaszy i budowli hydrotechnicznych zbiornika z uwzględnieniem jego funkcji i obszaru oddziaływania wraz z budową przepławki dla ryb na istniejącym jazie oraz upustu dennego i budową zbiornika wstępnego.
 2. Dokumentację projektową dla zadania pn. :„Obwałowanie rzeki Bug w km 95+000 – 103+000 odcinek Rostki Wielkie – Małkinia Górna – Klukowo, gm. Małkinia Górna, pow. ostrowski”.

Celem opracowania jest pełne zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Bug na długości ok. 8,050 km chroniącej miejscowości Rostki Wielkie, Małkinia Górna, Zawisty Dzikie, Zawisty Nadburzańskie, Małkinia Mała – Przewóz, Klukowo i Glina.