Przemysław Daca Prezes PGW Wody Polskie, Lech Sprawka Wojewoda Lubelski, Sebastian Trojak Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Blanka Rdest – Dudak Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin,  Paweł Gilowski Prezes WFOŚiGW w Lublinie, a także Radni Rady Miasta Lublin-  Tomasz Pitucha i  Piotr Popiel wzięli udział w czwartkowej konferencji prasowej poświęconej realizacji projektu „Rewitalizacji i przebudowy Zalewu Zemborzyckiego”.  

-Dziękuję Prezesowi PGW Wody Polskie, że podjął się realizacji tego zadania, tak aby Zalew Zemborzycki mógł być w pełni wykorzystany jako ośrodek rekreacji dla mieszkańców Lublina i okolic – powiedział Lech Sprawka Wojewoda Lubelski.

Podczas spotkania Prezes Wód Polskich przedstawił kolejne etapy realizacji projektu  i ogłosił rozstrzygnięcie procedury przetargowej oraz podpisanie umów z wykonawcami dokumentacji projektowej dla niniejszego zadania.

- Najważniejsze jest uwzględnienie całościowego spojrzenia na Zalew Zemborzycki, czyli na jego funkcję przeciwpowodziową, przeciwsuszową, przyrodniczą oraz rekreacyjną – powiedział Prezes.

Wody Polskie rozpoczęły prace nad rewitalizacją zbiornika Zemborzyckiego w kwietniu 2019 roku. Z uwagi na szeroki zakres planowanych inwestycji, musieliśmy ogłosić i rozstrzygnąć kilka przetargów. Pierwszy z nich, rozstrzygnięty z końcem kwietnia br. wygrała firma WTU Kraków, która ma opracować dokumentację projektową na następujące zadania:

-  przebudowę zapory czołowej wraz z jazem oraz budową spustu dennego i przepławki dla ryb,

- budowę zbiornika wstępnego z jazem i przepławką dla ryb,

- odbudowę  Przepompowni P-2 wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, zlokalizowanej przy ogroblowaniu wstecznym lewym zbiornika głównego,

- odbudowę ogroblowania wstecznego lewego wraz z ogroblowaniem wstecznym prawym brzegu rzeki Bystrzyca

Pod koniec lipca 2020 r. rozstrzygnięty został dla realizacji projektu drugi przetarg. Dotyczył on pogłębienia czaszy zbiornika na powierzchni 280 ha oraz budowy Centrum Operacyjno-Edukacyjnego Wód Polskich „Lublin – Zemborzyce”.  Dokumentację projektową dotyczącą pogłębiania czaszy zbiornika opracuje firma DHV Hydroprojekt Warszawa, natomiast  przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej Centrum Operacyjno-Edukacyjnego Wód Polskich  „Lublin – Zemborzyce” wygrała firma BIM Process Kraków.

Opracowanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę w przypadku dwóch powyższych zadań  ma nastąpić w grudniu 2021 r.

W procesie realizacji zadania rewitalizacji i przebudowy lubelskiego Zalewu Zemborzyckiego, Wody Polskie rozważają dwie koncepcje oczyszczenia zbiornika. Jedna z nich zakłada wybranie z dna namułu, druga to wybranie namułu wraz z torfem. W obu wersjach przewidziany jest do realizacji tzw. zbiornik wstępny, który będzie zbierał zanieczyszczenia wpływające do Zalewu.

- Te koncepcje będą poddane konsultacjom społecznym oraz ocenie oddziaływania na środowisko, na podstawie tych dwóch składowych będziemy już mogli wybrać odpowiedni wariant koncepcyjny dla zadania - wskazał Prezes Daca.