INFORMACJA

dot. procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” dla obiektów: Budowa Centrum Edukacyjno – Operacyjnego Wód Polskich „Lublin – Zemborzyce” i pogłębienie czaszy zbiornika głównego Zalewu Zemborzyckiego na powierzchni 280 ha

 

Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje:

  • wolno stojący dwukondygnacyjny budynek o pow. całkowitej ok. 1200 m2,
  • projekt zagospodarowania działki z uwzględnieniem zieleni ozdobnej, utwardzenie dróg dojazdowych i placu manewrowego kostką betonową, oświetlenie zewnętrzne budynku wraz z czujnikami zmierzchowymi oraz ogrodzenie działki z bramą wjazdową i furtką
  • system monitoringu wraz z systemem alarmowym,
  • przyłącza do poszczególnych mediów (kanalizacja, wodociągi, gazociąg, energia elektryczna)
  • w budynku zaprojektowane zostaną następujące pomieszczenia:

Zaplecze kontrolno - techniczne

a) Dyspozytornia
b) Serwerownia
c) Rozdzielnia Główna
d) Kotłownia
e) Zaplecze Techniczne
f) Pomieszczenia socjalno – biurowe
g) Pomieszczenie ochrony
h) Sanitariaty
i) Garaż dla 3 stanowiska (sprzęt eksploatacyjny) + w razie konieczności wiaty

Siedziba RZGW w Lublinie
j) Sala konferencyjna dla co najmniej 40 osób
k) Pomieszczenia sanitarne (sanitariaty)
l) Pomieszczenia biurowe dla pracowników PGW WP RZGW w Lublinie (dla ok. 90 osób z uwzględnieniem ilości osób w poszczególnych wydziałach i kierownictwie jednostki),
m) Archiwum jednostki
n) Sala edukacyjna
o) Magazyn na artykuły biurowe i środki czystości
p) Magazyn podręczny usytuowany na poziomie pierwotnej kondygnacji budynku
q) Pomieszczenie magazynowe dla akcesoriów samochodowych
r) Pomieszczenie na kancelarię ogólną
s) Garaż 4 stanowiskowy

 

Dla obiektu pn. Pogłębienie czaszy zbiornika głównego Zalewu Zemborzyckiego na powierzchni 280 ha dokumentację projektową sporządzać będzie firma DHV Hydroprojekt Warszawa.
Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje:

  • Pogłębienie czaszy zbiornika głównego Zalewu Zemborzyckiego na powierzchni 280 ha,
  • Drogi technologiczne dla transportu urobku z pogłębienia czaszy zbiornika,
  • Wykonanie badań osadów dennych pod względem ponownego wykorzystania,
  • Lokalizację składowania osadów dla objętości 1,3 mln m3 i 6,5 mln m3,
  • Potencjalne miejsce przyszłościowego składowania i wykorzystania osadów