Wody Polskie realizują kolejny etap zadania pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” w Lublinie.

 

Wszystkie prace realizowane w ramach zadania rewitalizacji lubelskiego zbiornika Zemborzyckiego przeprowadzane są zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

W dniu 27 kwietnia br.  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Agnieszka Szymula podpisała w imieniu Prezesa Wód Polskich, Przemysława Dacy, umowę z firmą WTU Kraków, na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego”. Niniejsza umowa obejmuje w swoim zakresie:

- Przebudowę zapory czołowej na dł. 573 mb wraz z jazem w km 32+900 rz. Bystrzyca oraz budową spustu dennego i przepławki dla ryb.

-  Budowę zbiornika wstępnego na powierzchni ok. 35 ha wraz z jazem i przepławką dla ryb.

- Odbudowę Przepompowni P-2 wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, zlokalizowanej przy ogroblowaniu wstecznym lewym zbiornika głównego.

- Odbudowę ogroblowania wstecznego lewego na długości 1,920 km wraz z ogroblowaniem wstecznym prawym brzegu rzeki Bystrzyca na długości 3,660 km.

Konieczność pełnego ubezpieczenia zapory czołowej i jazu piętrzącego pozwoli na zagwarantowanie bezpieczeństwa terenów poniżej zbiornika zwłaszcza ulicy Nałkowskich i Wapiennej. Wykonanie upustu dennego oraz odmulenie czaszy da możliwość  zwiększenia pojemności użytkowej,  a tym samym powodziowej zbiornika.  Wykonanie zbiornika wstępnego umożliwi poprawę jakości wody, a także ograniczy jego zamulanie oraz pojawianie się sinic co w konsekwencji pozwoli na większe wykorzystanie zbiornika m.in. dla celów gospodarki rybackiej oraz rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Lublina i okolic.

 

Ponadto w dniu dzisiejszym został ogłoszony przetarg na następny etap realizacji przedmiotowego zadania tj. na pogłębienie czaszy zbiornika głównego Zalewu Zemborzyckiego na powierzchni 280 ha oraz na budowę Centrum Edukacyjno – Operacyjnego Wód Polskich „Lublin – Zemborzyce”.

IMG 1778