25 lutego br. Dyrektor RZGW w Lublinie, Agnieszka Szymula zawarła w imieniu Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, porozumienie dot. rewitalizacji Zalewu z Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Środkowo - Wschodni, reprezentowanym przez Prezesa Zbigniewa Borkowskieg.

Na mocy niniejszego porozumienia strony zobowiązały się do realizacji obopólnych działań  na rzecz rewitalizacji lubelskiego zbiornika, w szczególności polegających na poprawie jego stanu ekologicznego.

Spotkanie upłynęło nie tylko pod hasłem Zalewu, rozmawiano także o szerszej współpracy i działaniach dla dobra lokalnych rzek i zbiorników wodnych.

Szczegóły zakresu wzajemnych działań opublikujemy juz wkrótce!