Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo – Wschodni zorganizował w dniu 28 stycznia br. w Domu Kultury LSM spotkanie poświęcone rewitalizacji zbiornika Zemborzyckiego z udziałem lubelskiego Regionalnego Zarządu Wód Polskich.

Podczas spotkania dr Marcin Kolejko oraz mgr inż. Piotr Rębacz – pracownicy RZGW Lublin zaprezentowali uczestnikom wszystkie aspekty i założenia  projektu rewitalizacji i przebudowy Zalewu Zemborzyckiego ze szczegółowym wskazaniem opracowanych do realizacji wariantów koncepcyjnych dla zadania.

 Wykład z prezentacją cieszył się ogromnym uznaniem i zainteresowaniem wśród uczestników. Padło wiele merytorycznych pytań, sugestii oraz liczne propozycje rozwiązań. Wszyscy jednogłośnie opowiedzieli sie za koniecznością przeprowadzenia rewitalizacji calego zbiornika. 

Pragniemy podziękować dr Zbigniewowi Borkowskiemu, Prezesowi PKE Okręg Środkowo – Wschodni oraz Wiceprezesowi mgr Czesławowi Dąbrowskiemu za organizację spotkania.