Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przechodzi do kolejnego etapu realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” w Lublinie.

 

Wody Polskie w procesie przygotowawczym do realizacji niniejszego przedsięwzięcia podejmowały szereg działań umożliwiających mieszkańcom Lublina wyrażenie własnej opinii, sugestii, a także wskazania  indywidualnych propozycji dotyczących rewitalizacji zbiornika.

Przeprowadzono wiele konsultacji  z instytucjami, władzami rządowymi i samorządowymi oraz uczelniami wyższymi, z którymi podpisane zostały  umowy oraz porozumienia o współpracy w zakresie publicznego wykorzystania Zalewu Zemborzyckiego. Włączono do konsultacji wszystkich mieszkańców Lublina jak również Radnych Rady Miasta i przedstawicieli wszystkich Rad Dzielnic.

Na podstawie szeregu ww. spotkań, konsultacji oraz płynących z nich wniosków Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca, podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego. 

„Jeszcze w tym roku chcemy ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej” mówił Przemysław Daca podczas ostatniego spotkania skupiającego instytucje współpracujące w ramach podpisanych umów i porozumień na rzecz Zalewu. 

 

Od początku prac nad projektem i jego realizacją działa w ramach strony internetowej  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie zakładka „Zalew Zemborzycki”, w której umieszczane są wszystkie bieżące informacje w zakresie dotyczącym przebiegu prac nad rewitalizacją i przebudową zbiornika.

Zgodnie z założeniami projektu, liczymy na głosy mieszkańców Lublina.  Do końca listopada br. na wskazanej wyżej  stronie internetowej w zakładce Zalew Zemborzycki zamieszczona jest ankieta dot. wyboru wariantu realizacji  zadania. Można wypełnić ją on-line i oddać głos w jakże ważnej sprawie dla nas wszystkich – mieszkańców miasta Lublina.

Nie zamyka to jednak drogi do wyrażania swojej opinii w tej kwestii, na kolejnym etapie  realizacji procesu inwestycyjnego tj. uzyskiwania decyzji środowiskowej z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska mieszkańcy będą mogli nadal wypowiadać się w kwestii przedstawionych rozwiązań.

 

                                                                                                   Liczymy na Państwa opinię! Oddajcie swój głos!

 

                                                                                                                Razem zrewitalizujmy Nasz Zalew!