W dniu wczorajszym, 21 października br. PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie zorganizował na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS spotkanie konsultacyjne z Radnymi Rady Miasta Lublin oraz przedstawicielami Rad Dzielnic. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczestników z propozycjami wariantów koncepcyjnych realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego”.  Podczas konsultacji przedstawione zostały i szczegółowo  omówione wszystkie wariantowe rozwiązania dla realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Spotkanie zakończyło się szeroką i merytoryczną dyskusją dot. wyboru najkorzystniejszego dla mieszkańców Lublina wariantu  przeprowadzenia całego zadania.