W dniach 23 i 24 września br. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – Agnieszka Szymula, zawarła w imieniu Prezesa Wód Polskich – Przemysława  Dacy, umowy o współpracy z lubelskimi uczelniami - Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej  oraz z Uniwersytetem Przyrodniczym.

Zakres niniejszych umów dotyczy wymiany wzajemnych doświadczeń w ramach realizacji zamierzeń i zadań  o charakterze naukowym  i gospodarczym, a także prowadzeniu badań naukowych mających na celu, w szczególności, prace związane z rewitalizacją Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie.

Ze strony UMCS  porozumienie podpisał prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, a Uniwersytet Przyrodniczy reprezentował prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk.