PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie zawarł kolejną umowę  o współpracy w zakresie publicznego wykorzystania Zalewu Zemborzyckiego.

 

W  dniu 17 września br. w imieniu Prezesa Wód Polskich - Przemysława Dacy,  umowę o współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną w Lublinie,  którą reprezentował Prezes Stowarzyszenia Janusz Kobylański, podpisała Agnieszka Szymula – Dyrektor lubelskiego RZGW. Zakres niniejszej umowy obejmuje podjęcie obopólnych działań dot. wymiany wzajemnych doświadczeń i wzmacniania potencjału Stron w ramach realizacji wspólnych zamierzeń w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej w szczególności przy rewitalizacji i przebudowie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie. Każda z powyższych stron zadeklarowała swoje zaangażowanie i wkład merytoryczny w prace nad realizacją zadania.