We wtorek, 17 września  w siedzibie lubelskiego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej miało miejsce drugie spotkanie konsultacyjne, zrealizowane zgodnie z podpisanymi porozumieniami w zakresie publicznego wykorzystania Zalewu Zemborzyckiego oraz procedurami wynikającymi z założeń projektu  pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firmy WTU Sp. z o. o. -  wykonawcy koncepcji programowo – przestrzennej dla powyższego zadania,  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentował Grzegorz Szymoniuk – Dyrektor ds. Powodzi i Suszy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.  

Wykonawca zadania, szeroko omówił stan zaawansowania prac w oparciu m. in. o wizje w terenie, prace geodezyjne oraz obliczenia hydrauliczne. Jednym z głównych punktów spotkania była prezentacja i analiza  wariantowych rozwiązań  dotyczących obiektów zapory czołowej wraz z jazem, czaszy zbiornika, projektu budowy zbiornika wstępnego oraz refulacji osadów dennych. Konsultacje zakończyły się szeroką dyskusją dot. wyboru najkorzystniejszego wariantu rewitalizacji i przebudowy zbiornika.

Uczestnikami spotkania byli także: dr Tomasz Lenard -  hydrobiolog KUL, Leszek Żelazny – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie, dr Arkadiusz Iwaniuk – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Paweł Gilowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Janusz Kobylański – Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej, Jerzy Leus – Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie, a także delegowane osoby z  Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Lublinie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie oraz Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Lublin.