W czwartek, 25 lipca w siedzibie lubelskiego RZGW miało miejsce pierwsze spotkanie konsultacyjne, zrealizowane zgodnie z podpisanymi porozumieniami w zakresie publicznego wykorzystania Zalewu Zemborzyckiego oraz procedurami wynikającymi z założeń projektu  pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego”. W spotkaniu uczestniczyli - Andrzej Bobka – Prezes oraz Kamil Banaszek – Kierownik projektu z firmy WTU Sp. z o. o. – główni wykonawcy koncepcji programowo – przestrzennej dla powyższego zadania oraz przedstawiciele instytucji, a także inwestora, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zaangażowanych w rewitalizację zbiornika.

Podczas spotkania omówione zostały m. in.: stan zaawansowania działań, zaprezentowano dane uzyskane na podstawie wykonywanych prac geodezyjno – pomiarowych. Jak podkreślił prezes Bobka –„Celem i zakresem opracowania jest wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej dla zadania pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” wraz z przedstawieniem rozwiązań wariantowych przebudowy czaszy i budowli hydrotechnicznych zbiornika z uwzględnieniem jego funkcji i obszaru oddziaływania. Kierownik projektu -  przedstawił szczegółowe informacje z dotychczas zrealizowanych prac. Jak powiedział –„Pomierzono geodezyjnie przekroje poprzeczne w wyznaczonych miejscach celem prawidłowego zaimplementowania kształtu koryt oraz zbiornika w dwuwymiarowym modelu hydraulicznym. Ponadto zreferowano propozycje wstępnych wariantów technicznych dla rozwiązań koncepcyjnych, a także dokonana została analiza planu zagospodarowania terenu.

Spotkanie zakończyło się dyskusją w tematyce przedstawionych treści, padły także propozycje w zakresie realizacji koncepcji rewitalizacji Zalewu. Jak powiedziała Agnieszka Szymula – Dyrektor RZGW w Lublinie  – „Wszystkie strony były zgodne co do najważniejszych punktów przyszłego funkcjonowania zbiornika i pełnienia przez niego najważniejszych funkcji takich jak: rekreacyjnej, retencyjnej  oraz przeciwpowodziowej. Ważnym aspektem w procesie rewitalizacji, o którym musimy pamiętać  jest jego odmulenie i utrzymanie stanu porewitalizacyjnego przez długie lata”. – dodała na zakończenie Szymula.

Przed nami szereg kolejnych konsultacji, te najbliższe już w pierwszej połowie września br. Będziemy na bieżąco informować Państwa o ich przebiegu.

Uczestnikami dzisiejszych konsultacji byli także:  dr hab. Magdalena Staniszewska – Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL, Zdzisław Strycharz – Dyrektor Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Lublin, Leszek Żelazny – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Irmina Nikiel – Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, dr Arkadiusz Iwaniuk – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Jerzy Leus – Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie, a także delegowane osoby z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Lublinie.