W dniach 11 – 14 lipca br. w miejscowości  Radymno, odbyła się  XXXVIII narada Polsko – Ukraińskiej Grupy Roboczej ds. Ochrony Przeciwpowodziowej, Regulacji i Melioracji. Podczas spotkania dokonano przeglądu wybranych odcinków  wód granicznych. Miejscem wizji objęto miedzy innymi odcinki graniczne cieków: Zawadówka, Lubaczówka, Czerteż, Lipowiec, Robak, Szkło, Stawisko, Potok Kołomiejski, Potok Kowaliki, Wisznia, Krzywula, Kanał Bucowski, Kanał Ulgi, Wiar oraz  Potok Zalesie.  Ważnym punktem narady było omówienie spraw dotyczących utrzymania koryt rzek granicznych i transgranicznych, urządzeń wodnych oraz trwałego zabezpieczenia położenia granicy państwowej.

Uczestnikami niniejszej narady ze strony delegacji polskiej był Henryk Gmitruczuk, Dyrektor Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, pełniący funkcję Kierownika polskiej części Grupy OP oraz członkowie Grupy:  Tomasz Matyjasek (RZGW Lublin), Jan  Burda (Nadzór Wodny w Lubaczowie) i Kazimierz Strent (Nadzór Wodny w Przeworsku).

Ze strony  delegacji ukraińskiej uczestnikami spotkania byli pracownicy Zarządu Zlewni Zachodniego Bugu i Sanu: Roman Tutskyi – Kierownik ukraińskiej części Grupy OP oraz członkowie Grupy - Irena Didicz i Oleksandr Zhovtianskyi.

Wszyscy uczestnicy spotkania pragną złożyć serdeczne podziękowania dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, w szczególności dla:  PSG Lubaczów, PSG Korczowa, PSG Medyka, PSG Hermanowice, PSG Huwniki, za okazaną pomoc i profesjonalne podejście do obowiązków.