Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Lublinie informuje, że panujące w ostatnich tygodniach warunki hydro-meteorologiczne przekładają się na poziom wód w zlewniach rzecznych i warunki termiczne, co może wpływać na występujące w nich organizmy, zwłaszcza wrażliwe, jak małże. Sanepid zdecydował o zamknięciu kąpieliska Moczydło na Zbiorniku Nielisz w związku z wystąpieniem śniętych małży.


Informujemy, że poziom wody w Zbiorniku Nielisz jest niższy jedynie 5 cm od normalnego letniego poziomu piętrzenia. Opady w ostatnim okresie były cykliczne, niewielkie i równomierne, stąd też nie obserwowano nagłego dopływu mas wody wraz z zawiesiną ogólną.

Pierwsze śnięcie małży w zbiorniku Nielisz zaobserwowano przez pracowników Wód Polskich 27 czerwca br. Po wstępnych oględzinach stwierdzono kilkaset martwych osobników zarówno na powierzchni wody jak i na wschodnim brzegu zbiornika. Większość martwych małż to osobniki dorosłe.

30 czerwca pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatura w Zamościu przeprowadzili oględziny linii brzegowej z wyrzuconymi osobnikami małży oraz pobrali do badań próby wody z 5 reprezentatywnych stanowisk w różnych częściach zbiornika.

Śnięcie małży jest naturalnym cyklem biologicznym tej grupy zwierząt, wrażliwych na zmiany m.in. temperatury wody, czy jej natlenienia. Dlatego wśród domniemanych przyczyn ich śnięcia może być wysoka temperatura wody w zbiorniku.

Pracownicy Wód Polskich, Zarządu Zlewni w Zamościu, usunęli z linii brzegowej kilkadziesiąt kilogramów śniętych małż. Sytuacja na zbiorniku jest na bieżąco monitorowana przez Powiatową Inspekcję Sanitarno-Epidemiologiczną w Zamościu, WIOŚ i PGW Wody Polskie.

Nielisz 2022

Zbiornik wodny w Nieliszu. Fot. Wody Polskie