Lubelski Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej uczestniczył w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie.

2 2

1

Placówka brała udział w programie edukacyjnym Wód Polskich „Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie” i zrealizowała perfekcyjne, najlepiej ze szkół lubelskich,  wszystkie założenia programowe, za co została przez nas wyróżniona i otrzymała Certyfikat Szkoły Przyjaznej Wodzie.

2

W ramach swoich działań nauczyciele odbyli z uczniami szereg lekcji, pogadanek i warsztatów  o tematyce wodnej. Najmłodsi dowiedzieli się jak oszczędzać wodę, czym jest susza i jak można jej przeciwdziałać, dlaczego ważna jest retencja oraz jakie są zasoby wodne na świecie.

Uczniowie wykonywali też własne prace m.in. prezentacje przedstawiające zagadnienia związane z ochroną wód, zanieczyszczeniami wód podziemnych oraz suszą, a także z autorskich plakatów i prac stworzyli wystawę szkolną pt.: „Dbaj o wodę” oraz   „Łąka kwietna”.

W szkole na lekcjach geografii uczniowie otrzymali informacje dotyczące zagadnień związanych z powodzią oraz ochroną przeciwpowodziową, ponadto dowiedzieli się jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą.

Szkoła uczestniczyła też w lekcji edukacyjnej Wód Polskich z okazji Światowego Dnia Wody, brała udział w konkursach  plastycznych zorganizowanych  przez Wody Polskie  „Jak oszczędzać wodę” oraz „Jak chronić wody podziemne”, przeprowadziła również akcję sprzątania rzeki Bystrzycy.

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego podziękowaliśmy Pani Alinie Broniowskiej -  Dyrektorowi szkoły oraz Pani Justynie Łuszczyńskiej - szkolnemu koordynatorowi programu Aktywni Błękitni za czynny udział i zaangażowanie w realizację działań i założeń programowych oraz za rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży kompleksowej wiedzy o gospodarce wodnej, a na koniec wręczyliśmy placówce Certyfikat Szkoły Przyjaznej Wodzie.

 3

zok