dzieciaki3

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie zakończył oficjalnie w dniu 22 czerwca I edycję programu edukacyjnego Wód Polskich Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie. Spotkanie podsumowujące program w roku szkolnym 2021/2022 odbyło się na platformie Teams.

IMG 20220622 101558

W I edycji programu wzięło udział 81 szkół z obszaru działania lubelskiego RZGW tj. z województwa lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego.

- 3 975 uczniów przystąpiło do programu,

- przeprowadzono łącznie 629 godzin lekcyjnych o tematyce wodnej,

- 22 lekcje terenowe i wycieczki tematyczne m.in.: Stacja uzdatniania wody „Rudno”,  obiekt Marina Puławy, przepompownia wody Zakrzew, Stawy Echo, Zalew w Zamościu, Zakład Gospodarki Komunalnej w Staninie oraz edukacja nad Zalewem Zemborzyckim, obiektem hydrotechnicznym Nielisz, nad rzeką Wieprz i kanałem Wieprz-Krzna,

- 32 akcje sprzątania rzek i zbiorników wodnych m. in.: rzeki  Bystrzycy, Ciemięgi, Czerniejówki, Uherki, Topornicy, Zielawy, rz. Wieprz, zbiornika Zemborzyckiego,

- szkolenia i pokazy w zakresie bezpieczeństwa nad wodą z elementami pierwszej pomocy przeprowadzone przez ratowników WOPR oraz Straż Pożarną,

- 8 konkursów tematycznych w tym konkurs plastyczny zorganizowany przez RZGW w Lubinie „Jak oszczędzać wodę”, na który wpłynęło 290 prac!!!

 

W I edycji programu Aktywni Błękitni 33 szkoły spełniły kryteria i wymogi regulaminowe za co otrzymały Certyfikat Szkoły Przyjaznej Wodzie:

- Szkoła Podstawowa nr 32 z oddziałami integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie

- Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie im. Króla Jana III Sobieskiego

- Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Komarówce Podlaskiej

- ZSP Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Ziemiańskiej

- Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Księżej

- Szkoła Podstawowa w Łychowie Gościeradowskim

- Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej

- Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Rudnie

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczaczu

- Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów z oddziałami przedszkolnymi w Kłoczewie

- Szkoła Podstawowa w Macoszynie Dużym

-  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach

- Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Horodyszczu

- Szkoła Podstawowa nr 5  w Zespole Szkół Ogólnokształcących  nr 2 im. F.D. Kniaźnina  w Puławach

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Krasnymstawie

- Szkoła Podstawowa im. J. I. Kraszewskiego w Snopkowie

- Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach

- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie

- Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nałęczowie

- Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Zakrzewie

- Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława  Zygmunta Wirskiego w Chełmie

- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie

- Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach

- Szkoła Podstawowa w Kolonii Sitno

- Szkoła Podstawowa  nr 8 w Zamościu im. Orląt Lwowskich

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szczebrzeszynie

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dęblinie

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym

- Zespół Placówek Oświatowych  w Chotyłowie

- Szkoła Podstawowa w Tarnogórze-Kolonii

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. w Lubartowie

- Zespół Szkół w Staninie

Certyfikat wystawił Regionalny Zarząd Gospodarki w Lublinie na okres 2 lat. Po upływie tego okresu istnieje możliwość przedłużenia Certyfikatu poprzez udział w kolejnej edycji programu. Certyfikat potwierdza spełnianie przez szkołę kryteriów szkoły promującej proekologiczne postawy oraz wyrobienie wśród uczniów nawyków bezpiecznego i aktywnego korzystania z zasobów wodnych. Placówka, aby otrzymać certyfikat "Szkoły Przyjaznej Wodzie„ musi zrealizować 4 założenia programu: 

- przeprowadzenie zajęć edukacyjnych - minimum 2 lekcji w zakresie edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych

- w ramach programu uczniowie szkoły wezmą udział w zajęciach lub pokazach zorganizowanych przez naszych partnerów - Policję, WOPR lub Straż Pożarną

- szkoła weźmie udział w konkursie tematycznym z zakresu wiedzy o wodzie

- po przeprowadzeniu zajęć, szkoła deklaruje udział w akcji „Strażnik Czystych Wód”, polegającej na aktywnym zaangażowaniu uczniów i rodziców w działania związane z utrzymaniem czystości rzek, jezior czy innych zbiorników wodnych lub terenów przyległych

 

Program został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Infrastruktury, Ministra Klimatu i Środowiska oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Patronat medialny: Kurier Lubelski i Radio Lublin

Partner programu: WOPR Lublin, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

 

Wszystkim koordynatorom, partnerom i uczniom biorącym udział w programie bardzo dziękujemy za udział i zaangażowanie
    oraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji