Wody Polskie w Lublinie zorganizowały w ramach programu edukacyjnego „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie” plenerową lekcję edukacyjną  dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego  w Nałęczowie.

Edukacja odbyła się nad lubelskim Zalewem Zemborzyckim. Najmłodsi poznali najważniejsze informacje dot. funkcjonowania zbiornika, jego historii powstania oraz funkcji jakie pełni. Ponadto nasi „edukacyjni” eksperci przekazali uczniom wiele ciekawych informacji z zakresu ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych.

W założenia realizacyjne programu Aktywni Błękitni wpisane są również zajęcia z zakresu bezpieczeństwa nad wodą z elementami pierwszej pomocy.

Takie warsztaty przeprowadzone zostały m.in. w  Szkole Podstawowej w Bukowie Wielkiej oraz  w Wólce Petryłowskiej przez ratownika WOPR z Chełma. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą oraz jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem, uczniowie  bardzo chętnie zgłaszali się do ćwiczeń praktycznych!