Wody Polskie i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zapraszają na Forum dla przedstawicieli jednostek samorządowych pt.: "Praktyczne aspekty rozwoju infrastruktury wodno - ściekowej i energetycznej". Forum organizowane jest w dniach 9-11 czerwca 2022 r. pod patronatem honorowym Ministerstwa Finansów, Ministra Infrastruktury – Andrzeja Adamczyka, Ministra Edukacji i Nauki – Przemysława Czarnka, Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego oraz JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka.

Celem forum jest prezentacja praktycznych doświadczeń dotyczących możliwości rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W ramach spotkania zostaną omówione problemy dotyczące budowy i eksploatacji: ujęć wód do celów wodociągowych, systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, zbiorowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów zagospodarowania wód opadowych, biogazowni i mikrobiogazowni, instalacji fotowoltaicznych. Ponadto w czasie forum omawiane będą problemy prawne, ekonomiczne i społeczne związane z wdrażaniem najnowszych rozwiązań technologicznych infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej, realizowanych w ramach gospodarki obiegu zamkniętego.

W pierwszej sesji  referatowej w dniu 9.06 ze strony Wód Polskich udział wezmą Przemysław Daca (Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), Krzysztof Chęć (Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą PGW WP) oraz Joanna Kidzińska (Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodno-Ściekowej PGW WP) – Rola Wód Polskich w kształtowaniu gospodarki wodno-ściekowej kraju.

Wody Polskie zachęcają  do odwiedzenia swojego stoiska, na którym będzie można uzyskać dodatkowe informacje dot. gospodarki wodnej kraju oraz działalności PGW WP.

Zapraszamy również do śledzenia wydarzenia na żywo na kanale You Tube: https://youtu.be/0hzb7s4lNZQ

 Plakat Forum UP Lublin 2022