Aktywni Błękitni ze Szkoły Podstawowej w Kolonii Sitno wzięli udział w zorganizowanym przez szkołę konkursie wiedzy o wodzie „Woda źródłem życia”. Konkurs jest podsumowaniem dotychczasowych zajęć „wodnych”, realizowanych w ramach programu edukacyjnego Aktywni Błękitni,  podczas których uczniowie dowiedzieli się czym jest woda, jakie spełnia funkcje, poznali m. in. zagadnienia suszy oraz powodzi.  

Ponadto ogromnie dziękujemy uczennicom klasy 6 za przygotowanie  podczas pikniku szkolnego „Dzień dobra”,  gry terenowej „Kropla wody”, której poszczególne zadania miały na celu uświadomienie znaczenia wody dla życia organizmów.

Zabawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród najmłodszych, ale dała tez wiele radości i powodów do uśmiechu dorosłym.