image002

1 kwietnia 2022 r. w Wodach Polskich Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Lublinie zakończył się pierwszy etap weryfikacji ankiet sprawozdawczych z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2021.

Zgodnie z art. 89. ust. 1 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), gminy w aglomeracjach zobligowane są do przedłożenia Wodom Polskim, corocznie nie później niż do 28 lutego sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły.

Weryfikacja sprawozdań, wysyłanie uwag oraz akceptowanie poprawnych wersji przez pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie trwało do 1 kwietnia 2022 roku - w tym dniu sprawozdania zostały zgodnie z harmonogramem przekazane do dalszej weryfikacji do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Sprawozdania KPOŚK za 2021 rok przekazały wszystkie aglomeracje znajdujące się na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie. Jedynie 2 aglomeracje spośród 83 przekazało poprawnie wypełnione sprawozdanie, 81 sprawozdań wymagało uzupełnienia lub wyjaśnienia podanych informacji.

Poniżej w myśl ustawy Prawo wodne art. 90 ust. 1 przedstawiamy wyniki wstępnej analizy dot. sprawozdawczości z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za 2021 rok.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Wyniki wstępnej analizy KPOŚK za rok 2021r. RZGW Lublin.pdf)Wyniki wstępnej analizy KPOŚK za rok 2021r. RZGW Lublin.pdf 160 kB2022-04-08 08:342022-04-08 08:34