Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, obchodzone corocznie 22 marca. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ok. 800 milionów osób – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.  

PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie uczestniczył w sesji naukowo – technicznej zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Wody  przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Lublinie.

Tegorocznym hasłem Światowego Dnia Wody są Wody Podziemne, a szczegółowy temat sesji uniwersyteckiej to Wody Podziemne Czynienie Niewidocznego Widocznym.

Z ramienia lubelskiego RZGW zebranych gości i prelegentów przywitał Grzegorz Lipczuk, Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym.  

Jaka jest rola wód podziemnych oraz ich wykorzystanie przez człowieka, jakie działania w tym względzie prowadzi RZGW w Lublinie -  na te pytania w swoim wykładzie dotyczącym działań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie ochrony wód podziemnych odpowiadał Jarosław Kowalczyk, Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej lubelskich Wód Polskich.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Prof. dr. hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Prof. dr. hab. Krzysztof Kowalczyk oraz Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk.

dzien wody 2022 program UP ÔÇö kopia1024 1

dzien wody 2022 program UP ÔÇö kopia1024 2

dzien wody 2022 program UP ÔÇö kopia1024 3