Dwaj mieszkańcy powiatu sandomierskiego na początku grudnia br. postanowili oddać się pasji wędkowania. W dniu 4 grudnia br. w godzinach porannych wybrali się na ryby na zbiornik wodny w Nieliszu (RZGW w Lublinie). Wypożyczyli łódkę, zapakowali na nią sprzęt do łowienia i wypłynęli na ryby. Tego dnia był silny, południowy wiatr i wysoka fala na zbiorniku. Podczas wędkowania w pewnym momencie łódka wywróciła się i mężczyźni znaleźli w wodzie. Jeden z nich zdołał dopłynąć w rejon narzutu kamiennego prawego przyczółka zapory czołowej, ale z powodu wyziębienia organizmu i głębokiej hipotermii, temperatura wody w tym dniu wynosiła ok. 2 st. Celsjusza, nie był w stanie wydostać się na brzeg. Jeden z pracowników, Zespołu ds. Obiektu Hydrotechnicznego w Nieliszu, Zarządu Zlewni w Zamościu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – Pan Waldemar Pasieka podczas wykonywanych czynności obsługi sprzętu technicznego na terenie zaplecza eksploatacyjnego obiektu hydrotechnicznego usłyszał słabo słyszalne i mało zrozumiałe ludzkie odgłosy dobiegające znad tafli wody zbiornika. Natychmiast pobiegł nad brzeg, w międzyczasie powiadamiając policjantów z Posterunku Policji w Nieliszu, który znajduje się przy zbiorniku.  Zobaczył mężczyznę, leżącego na kamieniach z głową wystającą z wody. Udało się go wydostać z lodowatej wody i przenieść na ląd. Pomimo złego stanu poszkodowany oznajmił, że w łodzi znajdował się kolega. Powiadomiono służby ratownicze, które podjęły akcję ratowniczą na wodzie. Drugi z mężczyzn został odnaleziony w okolicach przewróconej łódki na zalewie, pomimo błyskawicznej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Na szczęście drugi z wędkarzy dzięki postawie Pana Waldemara i szybkiemu działaniu wszystkich zaangażowanych w akcję został uratowany. Serdecznie gratulujemy.

 

Pan Waldemar Pasieka na zbiorniku wodnym Nielisz pracuje od 2005 roku jako konserwator urządzeń wodnych i melioracyjnych. Do końca 2017 roku w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, a obecnie w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie - Zespół ds. Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz. Pracę na zbiorniku wodnym Nielisz rozpoczął znacznie wcześniej tj. już podczas budowy obiektu. Od 1996 do 1999 roku pracował jako pracownik fizyczny u głównych wykonawców budowy zbiornika tj. firmy Hydrotest oraz Ekomel. Aktualnie jako konserwator wykonuje szereg czynności związanych z obsługą i utrzymaniem urządzeń i budowli wchodzących w skład Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz. Główne zadania na zajmowanym stanowisku to min. bieżące remonty uszkodzonych skarp, drobne remonty urządzeń mechanicznych, sterowanie urządzeniami piętrzącymi, udział w pomiarach wydatków studni odciążeniowych, wylotów drenażowych, pomiary wody w piezometrach, całodobowy dozór obiektów zapory czołowej zbiornika głównego w systemie pracy zmianowej, utrzymanie zaplecza eksploatacyjnego oraz obsługa sprzętu technicznego. Postrzegany jest jako rzetelny i sumienny pracownik „z sercem”.

IMG 20211217 102611 ok