PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie w 2021 r. zrealizował w ramach umowy dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021 r. udzielonej na "Realizację zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę" za wartość 1 455 173,22 zł następujące zadania:

I. Koncepcje programowo – przestrzenne:

 1. „Budowa zbiornika Oleśniki”,
 2. Udrożnienie koryta rzeki Leśna Prawa w km 0+000-17+643”,
 3. „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Wieprz w m. Rońsko, gmina Krasnystaw
  w celu zmniejszenia zagrożenia powodziowego miasta Krasnystaw”

II. Dokumentacje projektowe:

 1. „Odbudowa pompowni w Jabłoniu, pow. Parczew”,
 2. Odbudowa grobli i czaszy zbiornika Opole, gm. Podedwórze, Jabłoń pow. Parczew
  i gm. Wisznice pow. Biała Podlaska”,
 3. „Zabezpieczenie erodowanego brzegu rzeki Bug w km 70+100 - 70+600 w m. Rażny,
  Sadowne”,
 4. „Przebudowa jazu na rzece Wieprz w km 287+040 w m. Krasnobród, gm. Krasnobród,
  Zamojski”

III. Aktualizacje operatu wodnoprawnego

 1. „Przebudowa przepompowni Wilczogęby gm. Sadowne, pow. Węgrowski”