W dniu dzisiejszym, 22 listopada miała miejsce oficjalna inauguracja programu edukacyjnego „AKTYWNI BŁĘKITNI – Szkoła Przyjazna Wodzie”. W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy z wyznaczonych przez Dyrekcję poszczególnych szkół podstawowych z województwa lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego.  

- Głównym celem programu Aktywni Błękitni jest stworzenie sieci szkół przyjaznych wodzie, które we współpracy z rodzicami, nauczycielami i uczniami oraz społecznością lokalną systematycznie i planowo będą działać na rzecz edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy – powiedział, oficjalnie otwierając spotkanie, Dawid Kostecki Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Podczas spotkania przedstawione zostały główne założenia oraz obowiązkowe aktywności, w których powinna bezwzględnie uczestniczyć każda szkoła biorąca udział w programie.  Ponadto przybliżono wszystkim uczestnikom instytucję Wód Polskich, jej działalność, funkcjonowanie  oraz zadania  statutowe.

- Aktywni Błękitni to szeroko zakrojony program edukacyjny  mający połączyć,  szkoły promujące edukację wodną w zakresie dbałości o wodę i znajomości zasad  bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Z obszaru działania lubelskiego RZGW zgłosiło się do niniejszego programu 81 szkół, za co bardzo serdecznie dziękujemy i liczymy na udaną współpracę ze wszystkimi placówkami oświatowymi – powiedziała Agnieszka Szymula, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Program został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Infrastruktury, Ministra Klimatu i Środowiska oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty. Patronat medialny nad programem objęło Radio Lublin.

aktywni OK