We wtorek 21.09.2021 r. w siedzibie PGW Wody Polskie w Lublinie miało miejsce podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Lublinie, a Gminą Skierbieszów, dotyczącego inwestycji pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Wolica gmina Skierbieszów”. Niniejsze porozumienie obejmuje współpracę w zakresie opracowania koncepcji programowo – przestrzennej dla zadania.  

Jak podkreśliła Agnieszka Szymula, Dyrektor RZGW w Lublinie – Zbiornik będzie pełnił funkcję retencyjną i przeciwpowodziową. Podejmowane przez nas działania na rzecz utworzenia przedmiotowego zbiornika oraz  współpraca z Gminą Skierbieszów wpisują się w strategię Wód Polskich dotyczącą przeciwdziałania skutkom suszy i powodzi na terenie kraju.

- Utworzony zbiornik na rzece Wolica będzie również doskonałym miejscem wypoczynku dla mieszkańców gminy. Mamy bowiem w planach utworzenie infrastruktury towarzyszącej w postaci przystani kajakowych  oraz slipów do wodowania sprzętu wodnego, co wpłynie na rozwój potencjału turystycznego naszej gminy – dodał Stanisław Sokal, Wójt Gminy Skierbieszów.

 

3 2