Mimo jesiennej aury i trudnych warunków pogodowych, pracownicy Wód Polskich z Białej Podlaskiej, sobotnią akcją sprzątania rzeki Krzny, przypomnieli, że #WodyToNieŚmietnik. Wspólnie z Międzyrzecką Drużyną WOPR  posprzątali blisko 2 km odcinek rzeki w centrum Białej Podlaskiej.  Z koryta rzeki oraz jej brzegów zebrano ogromną ilość śmieci, m.in. odpadów wielkogabarytowych takich jak opony, kosze na śmieci, wiadra, fragmenty mebli oraz pachołki drogowe.

Partnerem akcji były Bialskie Wodociągi i Kanalizacja "Wod-Kan" Sp. z o. o. 

Niniejsza akcja wpisuje się w edukacyjną kampanię Wód Polskich  Wody to nie śmietnik oraz przypadający na dzień 18 września Światowy Dzień Monitoringu Wód.

Pamiętajmy! -  rzeki to nasze wspólne dobro - dbajmy o ich czystość!

 #WodyToNieŚmietnik   #SzanujWody  #RzekiBezŚmieci

Fot. Paulina Steckiewicz oraz Wody Polskie