PGW Wody Polskie RZGW Lublin monitoruje sytuację w związku z występującymi lokalnymi podtopieniami na rzece Bystrzyca oraz Czechówka. Wczorajszy opad atmosferyczny spowodował wystąpienie wody z koryta rzeki Bystrzycy i Czechówki. W ciągu ostatniej doby nastąpiło przekroczenie stanu ostrzegawczego na wodowskazie w Sobianowicach na rzece Bystrzycy. Poziom wody wynosi 260 cm. Odnotowano wzrost o 60 cm, jednak dzisiejsze uwarunkowania hydro-meteorologiczne pozwalają na wykorzystanie glebowych zdolności retencyjnych oraz sprawne usunięcie szkód powstałych w skutek obfitych opadów deszczu. Pracownicy PGW Wody Polskie RZGW Lublin monitorują sytuację i są cały czas w terenie. Sytuacja jest opanowana. Na chwilę obecną woda nie zagraża budynkom mieszkalnym ani infrastrukturze technicznej.

 

drugie miejsce 3

 Pracownicy PGW Wody Polskie w terenie.

 

Podtopienia wystąpiły na następujących obszarach:

Rzeka Bystrzyca /ul. Firlejowska do Domku Grafa/ – Poziom wody w rzece Bystrzycy na terenie miasta Lublin podniósł się nawet o ok. 80 – 120 cm. Przy najwyższym poziomie wody, woda z koryta rzeki wypłynęła na ławkę zalewając ścieżkę rowerową na ul. Mełgiewskiej. Sytuacja ta była efektem kumulacji odpływu z rzeki Czerniejówki i rzeki Czechówki. W dniu dzisiejszym w godzinach porannych woda powróciła do koryta.

 

zawilcowa 4

 Pracownicy PGW Wody Polskie w terenie.

Rzeka Bystrzyca /ul. Zawilcowa - ogródki działkowe/ – na środkowym odcinku ul. Zawilcowej woda przelała się przez przewyższenie gruntu po lewej stronie rzeki, podtapiając przyległe tereny, w tym ogródki działkowe. W godzinach porannych woda w rzece na całym kontrolowanym odcinku powróciła do koryta.

 

 o2

 Rzeka Bystrzyca w okolicach ul. Zawilcowej.

Rzeka Czechówka /od Ul. Sikorskiego do Ogrodu Botanicznego UMCS/ – wystąpiły lokalne podtopienia ogródków działkowych przy ul. Jagiellońskiej. W godzinach porannych woda wstąpiła do koryta rzecznego, a także sukcesywnie wsiąka w podłoże. Pozostały małe zastoiska wodne w zaniżeniach terenu. Woda w rzece na całej kontrolowanej długości powróciła do koryta rzecznego.

 

drugie miejsce 2

 Pracownicy PGW Wody Polskie w terenie.

Trwają prace związane z przywróceniem drożności rzek w związku z powalonymi drzewami.

 

drugie miejscefr

Pracownicy PGW Wody Polskie w terenie.