W związku z trwającym procesem taryfikacyjnym dziś w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim miał miejsce briefing prasowy z udziałem Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Wicewojewody  Lubelskiego Bolesława Gzika oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Agnieszki Szymuli. 

IMG 20210806 100326

W Lublinie zakończono półroczny proces taryfikacji. MPWiK Lublin początkowo proponował podwyżkę taryf za wodę o 26% oraz podwyżkę opłat za odprowadzanie ścieków o 17%. PGW Wody Polskie dwukrotnie wydały spółce negatywne decyzje. Dzięki negocjacjom, MPWiK w trzecim wniosku zredukował podwyżki cen do poziomu 13% za wodę i 8% za ścieki, co zostało zatwierdzone przez Wody Polskie.  Zaproponowane ceny to: 3,89 zł netto za wodę i 5,20 zł netto za scieki. W związku z tym, obecnie wzrost kosztów za wodę i ścieki wyniesie łącznie 84 grosze netto, co dla 4-osobowej rodziny oznacza wzrost kosztów o 10,08 zł netto czyli 10,88 zł brutto.

IMG 20210806 1201511

Wody Polskie jako regulator opłat za wodę i ścieki dbają o racjonalność ponoszonych przez mieszkańców kosztów. Przykład Lublina i innych miasta, w których Wody Polskie zweryfikowały proponowane podwyżki, pokazuje jak ważna jest rola zewnętrznego regulatora.

Prezes Wód Polskich podkreślił, że Wody Polskie jako regulator mają obowiązek stać na straży interesów wszystkich mieszkańców. – Dostęp do wody jest podstawowym prawem człowieka. Nasze Gospodarstwo będzie zawsze stać po stronie mieszkańców, tak by mieli nieograniczony i niezagrożony dostęp do wody – powiedział Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie.

IMG 20210806 100622

 

Wątpliwości Wód Polskich wzbudziła wysokość wypłacanych przez spółki wod-kan dywidend miastom. Lublin obok Wrocławia, Gdańska i Bielska -Białej jest miastem, któremu MPWiK wypłacił najwyższą kwotę. W latach 2015 – 2019 spółka przekazała miastu prawie 35 mln złotych dywidendy, ponadto corocznie MPWiK płaci miastu 17 mln złotych podatku od nieruchomości. Natomiast kwota zysku wypracowanego przez spółkę w latach 2015 – 2019 wyniosła 51 mln zł.

IMG 20210806 1201231

- Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną UE pieniądze za wodę i odprowadzanie ścieków powinny być wykorzystywane wyłącznie w obrębie gospodarki wodno – ściekowej, powinny być przeznaczone na kapitał zapasowy czy inwestycje. Gospodarka wodna to nie biznes, na wodzie, na ściekach nie wolno zarabiać – wskazał Prezes Wód Polskich.

Ze stanowiskiem Prezesa w pełni zgodził się Minister Przemysław Czarnek - MPWiK nie jest spółką, która ma zarabiać i generować zyski dla miasta i właściciela. Ma przede wszystkim zabezpieczać zbiorowe potrzeby mieszkańców – mówił Minister.

IMG 20210806 100933

 

W Polsce nadal trwa proces taryfikacji, do końca lipca do 11 RZGW wpłynęły 2732 wnioski taryfowe, z których 1132 zostały rozpatrzone pozytywnie, 846 negatywnie, 308 wciąż jest rozpatrywanych.

W przypadku lubelskiego RZGW według stanu na dzień 6 sierpnia br. ogólna ilośc wniosków wyniosła 291 sztuk. W tym 264 z taryfami podwyższonymi, 15 z utrzymującymi dotychczasowy poziom cen, a 12 wniosków z cenami obniżonymi. Lublin wydał 166 decyzji zatwierdzających, w 72 przypadkach odmówił zatwierdzenia taryfy.

Średnia stawka za wodę i ścieki w Polsce wynosi 12 zł, co odpowiada standardom europejskim. Średnia stawka w Lublinie wynosi 9,09 zł - jest to jedna z najniższych stawek wśród miast wojewódzkich w Polsce.