Wraz z początkiem 2021 roku rozpoczął się kolejny, trzyletni, okres taryfowy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne składają  wnioski z propozycjami wysokości opłat za wodę i odbiór ścieków dla odbiorcy końcowego, czyli dla każdego z nas. Rolą Wód Polskich – jako organu regulującego te opłaty – jest ochrona obywateli przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen.  Większość wniosków złożonych do Wód Polskich dotyczy jednak podwyżek. Nie inaczej jest  na Lubelszczyźnie, choć możemy tu wyróżnić i postawić jako przykład dobrego gospodarowania Miasto Chełm.

Spółka Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie obniżyła dla mieszkańców stawki opłat za wodę i ścieki. Jak sama argumentowała, spowodowane to było utrzymaniem na zbliżonym poziomie kosztów utrzymania i eksploatacji takich jak amortyzacja, materiały, podatki i opłaty lokalne, dokonaniem optymalizacji kosztów wynagrodzeń wraz z kosztami pochodnymi i działaniami oszczędnościowymi w zakresie kosztów ogólnozakładowych. Spółka planuje  także wszelkie  działania związane m.in. z  eliminacją strat wody, nielegalnym poborem wody i nielegalnym zrzutem ścieków. Przyjęto też marżę zysku na średnim poziomie w 3 latach w wysokości 3,5 %.

Jak podkreślił Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, Chełm to bardzo dobry przykład zaangażowania samorządu w prowadzenie polityki wodno-ściekowej na terenie gminy. Prezydent Chełma Jakub Banaszek podsumował: - Zleciłem szczegółową analizę kosztów w przedsiębiorstwie wod-kan., co pozwoliło zmniejszyć stawki opłat za wodę i ścieki. Dzięki tej obniżce każda rodzina w mieście będzie mogła oszczędzić średnio nawet kilkaset złotych w ciągu roku. Jednocześnie nie rezygnujemy z inwestycji i z wprowadzania innowacji, które będą przyczyniać się do dalszej redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągowego i tym samym obniżkami stawek w następnych latach. Przedsiębiorstwo wod-kan. nie jest od tego, żeby zarabiać pieniądze na mieszkańcach.

 

Poniżej link do wideokonferencji z udziałem Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy i Prezydenta Miasta Chełm Jakuba Banaszka:

https://youtu.be/TCDBKcQKID0