Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie przedstawia wyniki wstępnej analizy sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2020.

Zgodnie z art. 89. ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 t.j.), gminy w aglomeracjach zobligowane są do przedłożenia Wodom Polskim, corocznie nie później niż do 28 lutego, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły.

Sprawozdania KPOŚK za 2020 rok przekazały wszystkie aglomeracje znajdujące się na terenie RZGW w Lublinie. 8 aglomeracji przekazało poprawnie wypełnione sprawozdanie. 93 ze 101 przesłanych sprawozdań wymagały uzupełnienia lub wyjaśnienia wpisanych informacji. Z uwagi na fakt, że wiele aglomeracji, do których wystosowano prośbę o poprawę sprawozdania, nie poprawiło ich zgodnie ze wskazówkami RZGW w Lublinie, po raz kolejny  zwracano się do Gmin zarówno drogą mailową jak i telefoniczną o ich poprawę. Ostatecznie od wszystkich Gmin, dla których wymagane było uzupełnienie sprawozdania, uzyskano wyjaśnienia.

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Wyniki wstępnej analizy sprawozdania KPOŚK za 2020r.pdf)Wyniki wstępnej analizy sprawozdania KPOŚK za 2020r.pdf 145 kB2021-04-20 07:172021-04-20 07:17