Minister Infrastruktury zaprasza wszystkich zainteresowanych na półroczne konsultacje społeczne projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla obszarów dorzeczy. Konsultacje potrwają do 22 czerwca 2021 r. W tym czasie zaplanowano 28 spotkań konsultacyjnych w całej Polsce. To najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu. Na terenie administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwietniu  odbędą się 2 spotkania konsultacyjne. Ze względu na panujące w tej chwili obostrzenia związane ze stanem epidemicznym i niewiadomą odnośnie czasu znoszenia ograniczeń, przygotowaliśmy dla Państwa spotkanie w formule online.

 

New Project 2021 03 23T164353.448

 

21 i 22 kwietnia  na spotkanie w Lublinie i Dęblinie  zapraszamy uczestników  z obszarów Regionu Wodnego Bugu.

https://stoppowodzi.pl/lublin-21-04-2021-r/

https://stoppowodzi.pl/deblin-22-04-2021-r/

Projekty aPZRP są dostępne na stronie internetowej projektu https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/. Każdy może zgłosić uwagi i wnioski, które będą rozpatrywane sukcesywnie, a wyniki zostaną opublikowane na stronie http://www.stoppowodzi.pl

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektów aPZRP!