Zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne, Wody Polskie publikują wzór sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) za 2020 rok.

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017). Aglomeracje powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2020 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę (rozporządzenie), nawet jeśli aglomeracje są w trakcie zmiany lub likwidacji. Wypełnioną ankietę sprawozdawczą należy przekazać w wersji papierowej oraz edytowalną wersję elektroniczną (drogą mailową) do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 28 lutego 2021 roku.

W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji poprawności i kompletności danych przekazanych w ankiecie sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2020 r., niezbędne jest pozyskanie w niej danych umożliwiających późniejszy kontakt z osobami wypełniającymi ankietę. Z uwagi na powyższe prosimy również o zapoznanie się z informacją dotyczącą klauzuli RODO.  

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ankieta - Sprawozdanie z KPOŚK za rok 2020.xls)Ankieta - Sprawozdanie z KPOŚK za rok 2020.xls 161 kB2021-01-07 11:462021-01-07 11:46
Pobierz plik (klauzula RODO - sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2020.docx)klauzula RODO - sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2020.docx 20 kB2021-01-07 11:212021-01-07 11:21