Na powierzchni lubelskiego Zalewu Zemborzyckiego rozpoczęły się odwierty geologiczne. To kolejny etap projektu pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” – Obiekt VI Pogłębienie czaszy zbiornika głównego Zalewu Zemborzyckiego na powierzchni 280 ha.

Zgodnie z zapisem w tabeli prac projektowych dla zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” główny wykonawca firma Royal Haskoning DHV w ramach zakresu prac geologicznych przeprowadza wiercenia penetracyjne do głębokości 15 m na nominalnej powierzchni  zbiornika głównego, m.in. dla sporządzenia dokumentacji badań podłoża gruntowego. Powyższe prace są realizowane przez firmę GeoNep Geotechnika.

Odwierty wykonywane są za pomocą wiertni geologicznej umiejscowionej na platformie pływającej zakotwionej do podłoża za pomocą bali drewnianych w okuciach metalowych z możliwością ich regulacji co do głębokości kotwienia.

Otwory wykonywane są w rurze PCV umieszczonej w kołnierzu stalowym. Z każdego planowanego otworu odpompowywana jest woda za pomocą pompy przenośnej do momentu zasysania pulpy.

Każdy odwiert wykonywany jest kolejno przez dołożenie poszczególnych szneków geologicznych i wyciągany na powierzchnię. Pomiary prowadzone są bezpośrednio na miejscu poprzez określenie struktury i tekstury osadu wraz z określeniem poszczególnych miąższości. Część próbek jako reprezentatywne pobierane są do badań laboratoryjnych.