W miniony poniedziałek Wody Polskie dokonały uroczystego podpisania umowy  na przebudowę kolejnego odcinka wału przeciwpowodziowego w Dolinie Stężyckiej nad Wisłą. To drugi etap inwestycji w ramach której zmodernizowany zostanie wiślany wał przeciwpowodziowy na długości 5,5 km.

-Dzisiaj podpisujemy umowę na modernizację kolejnych 3 km wałów przeciwpowodziowych, jednocześnie ogłaszając przetarg na remont ostatniego, kilometrowego odcinka, co pozwoli zapewnić kompleksową ochronę przeciwpowodziową mieszkańców Doliny Stężyckiej – poinformował Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie.

Prace inwestycyjne prowadzone będą w ramach zdania pn. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100 – 9+600, gm. Stężyca”. Realizowane zadania w ramach niniejszej inwestycji polegać będą na rozbudowie wału przez wzmocnienie konstrukcji jego korpusu oraz przebudowie i dostosowaniu jego parametrów do aktualnie obowiązujących norm i przepisów.

Roboty obejmą uszczelnienie korpusu i podłoża wału, a także utworzona zostanie droga eksploatacyjna. W ramach prac umocniona zostanie korona wału poprzez wykonanie utwardzonych ciągów eksploatacyjnych, co pozwoli na efektywny monitoring obiektu podczas wezbrań powodziowych,  wykonana zostanie również osłona korpusu wału, która zabezpieczy konstrukcję przed skutkami działalności zwierzą ryjących. W tym celu zostanie zastosowana siatka stalowa na skarpie odwodnej. Skarpy dodatkowo zostaną wyłożone geokratą, co zabezpieczy podłoże i stopy wału przed uszkodzeniem w czasie wezbrań.

- Cieszy ta perspektywa dwóch etapów, tego, na który podpisywana jest dziś umowa, i tego, związanego z ogłoszonym przetargiem, który definitywnie zamknie zadanie w obrębie Doliny Stężyckiej. To poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców Stężycy i powiatu ryckiego. Mamy na odcinku województwa lubelskiego Wisłę zabezpieczoną. Dziękuję prezesowi Dacy, Wodom Polskim i wykonawcy. To kolejna dobra wiadomość –  mówił Wojewoda Lubelski, Lech Sprawka.

Planowane prace są kontynuacją inwestycji Wód Polskich z 2019 roku, o wartości 5,367 mln zł, w wyniku której zmodernizowano wał na długości 1,192. Podpisanie umowy na modernizację kolejnych 2,97 km wału oraz ogłoszenie przetargu na trzeci etap prac modernizacyjnych pozwoli na kompleksowe zabezpieczenie mieszkańców Doliny Stężyckiej.  Drugi etap prac, opiewający na kwotę 10,5 mln zł, zostanie zrealizowany do końca 2020 roku.

- Remont wałów w Stężycy to bardzo ważna inwestycja dla naszego regionu, a zwłaszcza dla mieszkańców Doliny Stężyckiejpodkreślił Przemysław Czarnek, Poseł na Sejm RP.

 Rozbudowa wału przeciwpowodziowego  przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców gminy Stężyca oraz powiatu ryckiego.