PGW Wody Polskie są administratorem niemal wszystkich wód powierzchniowych śródlądowych w kraju. Jednak poza tym obszarem, którym PGW WP zarządza, są też niezagospodarowane cieki czy rowy melioracyjne. Znajdują się one na obszarach prywatnych,  m.in. rolników indywidualnych lub spółek wodnych. Często pojawia się problem z ich odpowiednim zagospodarowaniem oraz utrzymaniem, a w konsekwencji  z suszą.

W naszym kraju powstał pilotażowy program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych i tworzone są Lokalne Partnerstwa ds. Wody koordynowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w jego ramach – Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Celem Lokalnych Partnerstw ds. Wody jest stworzenie odpowiednich warunków i pola do współpracy pomiędzy podmiotami, które mają wpływ na gospodarkę wodną na danych terenach. Spotkania mają przynieść nie tylko diagnozę aktualnej sytuacji, ale też rozwiązania korzystne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla rolników czy innych mieszkańców.

Lubelski Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej organizuje szereg spotkań  dotyczących kształtowania zasobów wodnych.

W minioną środę, 2 września na terenie gospodarowania Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim miały miejsce dwa spotkania dotyczące nawiązywania współpracy w ramach kształtowania zasobów wodnych, jedno z nich w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie, drugie w Starej Elektrowni w Ostrowi Mazowieckiej. Przedstawiciele Wód Polskich spotkali się z samorządowcami powiatu węgrowskiego i wołomińskiego, ostrowskiego i wyszkowskiego oraz z przedstawicielami Spółek Wodnych i podmiotami związanymi z rolnictwem.

Podczas spotkań Wody Polskie w osobie Zastępcy Dyrektora ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą RZGW w Lublinie – Dawida Kosteckiego oraz Piotra Ładno – Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim przedstawili szczegółową prezentację dotyczącą działań Wód Polskich oraz programów m.in. przeciwdziałania skutkom suszy i powodzi. Omówione zostały także tematy w zakresie utrzymania śródlądowych wód płynących oraz urządzeń wodnych na terenie powiatu ostrowskiego, wyszkowskiego oraz węgrowskiego i wołomińskiego.