Retencja korytowa jest działaniem znacznie poprawiającym bilans wodny danego terenu. Polega na zatrzymaniu wody w ciekach wodnych, kanałach i rowach melioracyjnych. Dzięki budowie i odbudowie urządzeń piętrzących spowalnia się spływ wód, zwiększając retencję w korycie rzecznym. Retencję korytową możemy wspierać dzięki budowaniu oraz remontowaniu urządzeń hydrotechnicznych, wspomagających gromadzenie wody.

Lubelskie Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zamościu ukończył remont budowli piętrzących na rzece Mogielnica i Świnka. Łącznie wyremontowano 5 jazów oraz 3 przepusty z piętrzeniem. Ponadto trwają też prace projektowe niezbędne do odbudowy 10 urzadzeń hydrotechnicznych na Mogielnicy.

Działania te mają na celu zwiększenie retencji korytowej oraz w dalszej perspektywie umożliwią również pobór wody dla rolnictwa.