W minioną sobotę na rzece Bug w Drohiczynie miały miejsce manewry 1 Podlaskiej Brygady OT, 14 Batalionu Obrony Terytorialnej w Hajnówce. Tematem szkolenia było wsparcie organów samorządu terytorialnego, organów administracji publicznej oraz służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

 

Terytorialsi ćwiczyli budowę wałów przeciwpowodziowych z worków i rękawów napełnianych wodą, udzielanie pomocy na wodzie, uzdatnianie wody pitnej, ewakuację cywilów, a także kierowanie akcją ratunkową na wypadek powodzi.