Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie realizuje pilotażowy projekt łąk kwietnych w dolinie rzeki Bystrzycy.

 

Kwietne łąki doskonale wiążą wilgoć w glebie, filtrując wodę opadową. Nie wymagają intensywnego podlewania, ani częstego koszenia tak jak trawniki. Można je wysiewać niemal wszędzie – przed domem, na skwerach, przy drogach, a nawet w skrzynkach. Kwietna łąka to prawdziwa bioretencja i siedlisko dla setek gatunków roślin i zwierząt.

Przeciwdziałanie Skutkom Suszy to jedno z podstawowych zadań Wód Polskich, dlatego też  w ramach małej retencji Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie rozpoczął realizację pilotażowego projektu „Łąk kwietnych”. Partnerem akcji jest Miasto Lublin. Pierwsze sześć eksperymentalnych poletek o łącznej powierzchni 3 arów zlokalizowanych zostało wzdłuż środkowego brzegu rzeki Bystrzycy poniżej zapory zbiornika Zemborzyckiego.

W planowanych działaniach naszym celem było zaangażowanie w tworzenie łąk, lokalnej społeczności, uczniów szkół podstawowych oraz instytucji samorządowych. Jednakże w związku z obostrzeniami związanymi z koronawirusem, realizację przedsięwzięcia przeprowadziliśmy samodzielnie, stosując się do obowiązujących przepisów prawnych.

W ramach początkowych prac, przekopana została ziemia pod poletka, usunięta darń, a teren dokładnie wyrównany.  Kolejny etap to wysianie przygotowanej wcześniej łąkowej mieszanki, składającej się z rodzimych gatunków typowych dla tego typu siedlisk. W mieszance zastosowano ponad 30 gatunków, w tym między innymi:

Świerzbnica polna Knautia arvensis

Kozibród łąkowy Tragopogon pratensis

Bodziszek łąkowy Geranium pratense

Bukwica pospolita Stachys officinalis

Szczaw zwyczajny Rumex acetosa

Koniczyna łąkowa Trifolium pratense

Przytulia właściwa Galium verum

Dzwonek rozpierzchły Campanula patula

Jaskier ostry Ranunculus acris

 

Łąki już zasiane! Teraz czekamy tylko na ich rozkwit!

 

Zachęcamy wszystkich do zakładania łąk kwietnych zamiast trawników! To bardzo proste! Nie wymaga dużych nakładów pracy, a pomaga oszczędzać tak cenną dla nas wszystkich  WODĘ.

#StopSuszy

#SzanujWodę