Wody Polskie rozpoczęły wczoraj akcję wielkiego sprzątania rzeki Łabuńki w Zamościu.

Wszechobecna od dłuższego czasu susza obniżyła poziom wody w Łabuńce i na dnie rzeki  ukazały się ślady bytności człowieka. Śmieci, szklane opakowania, a w większości butelki wrzucane do rzeki od lat prawdopodobnie przez okolicznych mieszkańców.

Wody Polskie, RZGW w Lublinie, na bieżąco monitorujący stan rzek i zbiorników wodnych w regionie, zareagował bardzo szybko na taki stan zamojskiej rzeki i apele mieszkańców. We współpracy z Miastem Zamość rozpoczęliśmy akcję sprzątania śmieci z Łabuńki na odcinku  między mostami przy ul. Szczebrzeskiej a Królowej Jadwigi w Zamościu.

Pomimo  zimnej wody i konieczności wydobywania szkła również z mułu rzecznego, Terenowy Zespół Wsparcia zebrał tylko w ciągu jednego dnia ok 100 worków śmieci  i odpadów! A akcja zaplanowana jest na kilka dni.

 

W ostatnich latach obserwujemy wzrastający problem zanieczyszczania rzek. Ludzie wrzucają do rzek i zbiorników wodnych  przeróżne śmieci, nie tylko butelki, worki plastikowe, ale także odpady wielogabarytowe takie jak zużyte tapczany czy nawet stare sprzęty AGD -  wskazał Krzysztof Tokarczyk z Nadzoru Wodnego w Zamościu.

Rzeki są naszym wspólnym dobrem, stanowią także środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt.

 

Nie zaśmiecajmy środowiska, w którym sami żyjemy! Nie zostawiajmy śmieci dla przyszłych pokoleń!

Pamiętajmy, że #WodyToNieŚmietnik, zabierajmy ze sobą swoje odpady oraz reagujmy zawsze gdy widzimy, ze ktoś zanieczyszcza rzekę.

 

20200512 09575120200512 094922