Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie zawarł w dniu 30 kwietnia br. umowę  i tym samym przekazał oficjalnie plac budowy pod realizację robót utrzymaniowych na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

Z dniem 4 maja br. Wody Polskie rozpoczną tam prace w ramach realizacji zadania pn.:  ,,Remont młyńskiego zbiornika wodnego i jego odpływu oraz konserwacja gruntowna rz. Nitka na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu pow. wysokomazowiecki, woj. Podlaskie”.

Zakres robót obejmuje:

  • remont jazu piętrzącego – reprofilacja powierzchni betonowych,
  • remont czaszy zbiornika wodnego, obejmujący wyrównanie skarp zbiornika wraz z rozplantowaniem urobku z jego odmulenia i wyrównaniem nierówności,
  • remont koryta kanału dopływowego do zbiornika – umocnienie stopy skarp kiszką faszynową,
  • remont koryta rzeki Nitka przez umocnienie stopy skarp kiszką faszynową

Realizacja robót w ramach niniejszego zadania przyczyni się do  poprawy  bilansu wodnego  w zlewni rzeki Nitka - objętość usuniętych namułów  zostanie zastąpiona zretencjonowaną wodą.

 

PGW Wody Polskie, RZGW w Lublinie reprezentował Pan Dawid Kostecki – Zastępca Dyrektora ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą,  Pan Piotr Woźniak – Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim oraz  Pan Grzegorz Żochowski - Kierownik Nadzoru Wodnego w Ciechanowcu.  Uczestnikami wydarzenia była także Pani Anna Wiśniewska– Zastępca Dyrektora Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Pan Bogdan Zieliński– Starosta Wysokomazowiecki oraz Pan Eugeniusz Święcki – Burmistrz Ciechanowca.