W piątek 3 stycznia pracownicy lubelskiego RZGW przeprowadzili zajęcia z zakresu edukacji wodnej w  najmłodszych klasach Szkoły Podstawowej w Sitnie. Podczas zajęć odpowiedzieliśmy na pytania: Czym jest woda ? W jakich stanach skupienia występuje? Jakie są jej zasoby na świecie? Ponadto przybliżyliśmy zjawisko suszy i powodzi, a także nauczyliśmy jak codziennie oszczędzać wodę. Wszyscy uczniowie „wzięli sobie do serca” przesłanie filmu zrealizowanego w ramach kampanii Stop suszy! i obiecali pamiętać zawsze o wodzie!!!!

Nasze warsztaty uatrakcyjniliśmy ciekawą  prezentacją, książeczkami i kolorowankami edukacyjnymi, doświadczeniami oraz gadżetami.  

Za ogromne zaangażowanie i czynny udział w zajęciach edukacyjnych, wszyscy uczestnicy uzyskali Dyplom Wodnego Eksperta i drobne upominki „wodne”!!!!!

Mamy ogromną nadzieję,  że nasi uczniowie będą wykorzystywać zdobytą wiedzę w ich codziennym życiu oraz podzielą się nią ze swoimi najbliższymi.