Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w roku 2019

Zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Wody Polskie publikują wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2019 rok.

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017). Aglomeracje powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2019 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę (rozporządzenie), nawet jeśli aglomeracje są w trakcie zmiany lub likwidacji.

Wypełnioną ankietę sprawozdawczą należy przekazać w wersji papierowej oraz edytowalną wersję elektroniczną (drogą mailową) do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie do dnia 28 lutego 2020 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji poprawności i kompletności danych przekazanych w ankiecie sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2019 r., niezbędne jest pozyskanie w niej danych umożliwiających późniejszy kontakt z osobami wypełniającymi ankietę. Z uwagi na powyższe prosimy również o zapoznanie się z załączoną klauzulą RODO.

Ankietę można również pobrać bezpośrednio ze strony BIP Wód Polskich pod linkiem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-sprawozdania-z-realizacji-kposk-za-2019-rok.html

lub na stronie Wód Polskich RZGW w Lublinie pod linkiem:
http://lublin.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Sprawozdanie z KPOŚK 2019.xls)Sprawozdanie z KPOŚK 2019.xls 144 kB2020-01-09 09:272020-01-09 09:27
Pobierz plik (klauzula RODO - sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2019 r .docx)klauzula RODO - sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2019 r .docx 19 kB2020-01-07 13:322020-01-07 13:32