Za nami kolejne już konsultacje w sprawie rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego. Tym razem spotkaliśmy się w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej z lubelskimi Stowarzyszeniami Naukowo – Technicznymi.  

W trakcie konsultacji przedstawiciele Stowarzyszeń mieli możliwość zapoznania się z opracowanymi propozycjami wariantowymi dla realizacji zadania. Podczas merytorycznej dyskusji, padło wiele pytań, cennych uwag i propozycji rozwiązań. Jak powiedziała Agnieszka Szymula Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie: „ Wszystkie z nich dały nam ogląd na sprawę z nieco innej strony, otworzyły szersze horyzonty tematyczne, które są ogromnie cenne dla całego procesu przeprowadzenia rewitalizacji”.  

 „Na podstawie wniosków z dzisiejszych konsultacji opracujemy wspólne stanowisko dotyczące realizacji niniejszego zadania i przekażemy je Wodom Polskim” na zakończenie dodał  gospodarz spotkania Janusz Kobylański, Prezes NOT.

Ze strony RZGW w Lublinie udział w spotkaniu wzięli: Marcin Kolejko – ekspert ds. rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego oraz Piotr Rębacz – kierownik Wydziału Inwestycji.

 

Pragniemy przypomnieć mieszkańcom Lublina, że do końca listopada br. w dalszym ciągu można oddać swój głos w sprawie wyboru wariantu rewitalizacji i przebudowy Zalewu Zemborzyckiego, wypełniając ankietę na naszej stronie internetowej w zakładce Zalew Zemborzycki.