W dniach 16 – 20 września br. w Tomaszowie Lubelskim, odbyła się  XXXVII narada Polsko – Ukraińskiej Grupy Roboczej ds. Ochrony Przeciwpowodziowej, Regulacji i Melioracji. Podczas spotkania dokonano   przeglądu wybranych odcinków  wód granicznych.  Prace  przeprowadzono z lądu od znaku granicznego 809 do znaku 585. Przeglądem objęta była m.in. rzeka Biała, Warężanka, Rzeczyca, Sołokija, Rata, Baszenka,  Sołotwa, Grobelka, a także Lubaczówka.  Istotnym punktem narady było również omówienie spraw dotyczących utrzymania koryt rzek, pełnej ochrony przeciwpowodziowej oraz trwałego zabezpieczenia położenia granicy państwowej.

Uczestnikami niniejszej narady ze strony delegacji polskiej był Mirosław Nakielski - Kierownik polskiej części Grupy OP, Kierownik Nadzoru Wodnego we Włodawie, RZGW w Lublinie oraz członkowie Grupy:  Tomasz Matyjasek – Kierownik Wydziału Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą,  RZGW Lublin, Jan  Burda – Inspektor Nadzoru, Nadzór Wodny w Lubaczowie, Zarząd Zlewni w Przemyślu, RZGW Rzeszów, Wiesław Dominik – Kierownik Nadzoru Wodnego w Jarosławiu, Zarząd Zlewni w Przemyślu, RZGW Rzeszów.

Ze strony  delegacji ukraińskiej uczestnikiem spotkania był Andrij Kovtun – Kierownik ukraińskiej części Grupy OP oraz członek Grupy - Irena Didicz,  Zarząd Zlewni Zachodniego Bugu i Sanu.

Wszyscy uczestnicy spotkania pragną złożyć serdeczne podziękowania dla Straży Granicznej, w szczególności:  PSG Dołhobyczów, PSG Chłopiatyń, PSG Lubycza Królewska, PSG Hrebenne, PSG Horyniec Zdrój, PSG Lubaczów oraz dla Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim za ogromną  pomoc i zaangażowanie podczas prac terenowych Grupy.