W dniu 29.03.2019 r. pracownicy tut. Nadzoru przeprowadzili kontrolę robót konserwacyjnych prowadzonych w ramach zadania pn.:„ Konserwacja urządzeń hydrotechnicznych zbiornika Zalew Zemborzycki na terenie miasta Lublin - 3 etapy”. Podczas kontroli stwierdzono prowadzenie robót zgodnie z obmiarem sporządzonym przez Nadzór Wodny w Lublinie. Wykonywane były koszenia na rowku opaskowym lewej zapory bocznej, zbiorniku wyrównawczym przy przepompowni zlokalizowanej na lewej zaporze bocznej zbiornika Zalew Zemborzycki oraz na stronie odwodnej skarpy i zapory bocznej zbiornika Zalew Zemborzycki.

1 2
Fot. Koszenie rowków opaskowych lewej zapory bocznej zbiornika Zemborzyce
   
3 4
Fot. Koszenie zbiornika wyrównawczego zlokalizowanego przy lewej zaporze bocznej zbiornika
   
5 6  
Fot. Koszenie skarpy lewej zaporze bocznej zbiornika