PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie zawiera   porozumienia  o współpracy w zakresie publicznego wykorzystania Zalewu Zemborzyckiego.

W  dniu 15 maja br. w imieniu Prezesa Wód Polskich,  porozumienia o współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie, Okręgową Stacją Chemiczną w Lublinie oraz Okręgowym Związkiem Wędkarskim w Lublinie podpisała Agnieszka Szymula – Dyrektor lubelskiego RZGW. Każda z powyższych stron zadeklarowała swoje zaangażowanie i szeroką współpracę w zakresie rewitalizacji  i przebudowy Zalewu.

W nadchodzącym tygodniu tj. 20 maja podczas uroczystej konferencji w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych KUL, w obecności Prezesa PGW Wody Polskie – Przemysława Dacy,  podpiszemy takie porozumienia z władzami Lublina i regionu.

Liczymy na udaną współpracę za wszystkimi instytucjami, dzięki której mieszkańcy Lublina i okolic, a także nasze przyszłe pokolenia  będą mogły  cieszyć się zrewitalizowanym i pięknym Zalewem.