Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie była tematem poniedziałkowej konferencji, zorganizowanej przez PGW Wody Polskie, RZGW w Lublinie, której współorganizatorem był Katolicki Uniwersytet Lubelski,  Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych. Spotkanie prowadzone było przez Dyrektora Biura Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Sergiusza Kieruzela. Wypracowane zostało wspólne porozumienie  z władzami Lublina  i regionu, zwieńczone podpisaniem porozumień  o współpracy w zakresie publicznego wykorzystania Zalewu. Ze strony Wód Polskich porozumienie podpisał Przemysław Daca – Prezes WP, po drugiej stronie Minister Paweł Ciećko – Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski, Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin oraz Arkadiusz Iwaniuk – Dyrektor RDOŚ i Paweł Gilowski – Prezes WFOŚiGW. To jednak nie wszystkie porozumienia – pozostałe podpisane zostały w dniu 15.05.2019 r. w siedzibie RZGW w Lublinie.  W imieniu Prezesa porozumienia o współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie, Okręgową Stacją Chemiczną w Lublinie oraz Okręgowym Związkiem Wędkarskim w Lublinie podpisała Agnieszka Szymula – Dyrektor RZGW w Lublinie.

 

Wszystkie strony zadeklarowały szeroką współpracę. „Porozumienia są po to, by zaprosić do współpracy organizacje  i najważniejsze osoby  w regionie i razem pochylić się nad dobrem naszego Zalewu, przy czym Wody Polskie biorą pełną odpowiedzialność za tę inwestycję” –  mówił Prezes Daca. 

 

Podczas konferencji zaprezentowano wykonawcę dokumentacji programowo – przestrzennej dla rewitalizacji zbiornika, której przedstawiciel gruntownie omówił poszczególne tezy i zadania w procesie przygotowań do opracowywania koncepcji pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zembrzyckiego”. Firma przygotowująca ww. opracowanie zapewniła wszystkich o przeprowadzeniu licznych konsultacji społecznych wśród mieszkańców Lublina i okolic. Koncepcja ma powstać do końca bieżącego roku.

 

Swoją wiedzę oraz  zaangażowanie w proces rewitalizacji zbiornika i tym samym nowoczesne zaplecze laboratoryjne zaoferował Katolicki Uniwersytet Lubelski. „Pracownicy ICBN KUL mają ogromną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w badaniach hydrologicznych” jak wskazała dr hab. n. med.  Magdalena Staniszewska – Dyrektor ICBN.

 

Ponadto Minister Paweł Ciećko - Główny Inspektor Ochrony Środowiska zapowiedział nadzór nad inwestycją: „Będziemy dbali o to, podamy  pełną i kompleksową  informację na temat tego  co żyje w tym zbiorniku i jak życie może się rozwijać, czyli aby zostały spełnione wszystkie warunki do tego, by ten zbiornik prawidłowo funkcjonował”.

„Głęboko wierzymy, że podpisane porozumienia i udana  współpraca ze wszystkimi powyższymi instytucjami, zaowocuje wielkim „dziełem” jakim będzie zrewitalizowany i odbudowany Zalew Zemborzycki, a kolejne spotkania i porozumienia w tym zakresie  - to tylko kwestia czasu ” – podsumował konferencję Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.